Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Montáž

Montáž terasy

Terasu je možné zhotovit na kterémkoliv podkladě. Podle toho se volí materiál podkonstrukce - konstrukční hranoly WPC Woodlook, hliník, ocel, nebo tlakově impregnované dřevěné hranoly. Při kotvení hranolů je minimální tloušťka podkladového betonu 100mm. Důležité je dodržet maximální vzdálenost jednotlivých konstrukčních hranolů podle typu použitých terasových desek a předpokládaného zatížení terasy. Na ukončení hran se můžou použít lišty wpc, hliníkové lišty nebo koncové krytky na komůrkové desky. Při montáži je nutné brát v potaz místní teplotní poměry s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu v závislosti na vnější teplotě. Doporučujeme svěřit montáž vyškoleným a zkušeným montérům..


Montáž na WPC rošt


Montáž na hliník


Montáž na zemní vrutyMontáž fasády

Podkonstrukce musí být ukotvena do zdiva. Můžou se používat konstrukční hranoly WPC, dřevěné nebo hliníkové, doporučujeme je kotvit ve vzdálenosti 40 cm. Při použití obkladu v systému ,,odvětraných fasád“, doporučujeme dodržet odvětrávací mezeru mezi izolací a obkladovými deskami min. 25mm. Při montáži je nutné brát v potaz místní tepelné poměry s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu v závislosti na vnější teplotě. Doporučujeme svěřit montáž vyškoleným a zkušeným montérům.


Schéma montáže fasády


Možnosti použití fasádních profilů Woodlook™

Spůsob instalace SCP interiér

SPC Woodlook® Optimal je třeba klást na dokonale nivelizovaný podklad, očištěný od prachu a všech jiných nečistot. V případě nesprávně nivelizovaného podkladu, popřípadě nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikají nerovnosti pod podlahou. Kvůli těmto nerovnostem podlaha SPC Woodlook® Optimal nepřilne dokonale k podkladu, což při pokusu o zamknutí zámku krátké strany má za následek prasknutí, nalomení dokonce až odlomení zámku. Takový defekt vede k okamžitému nebo po pár dnech viditelnému odemknutí zámku na krátké straně lamely. Při instalaci v žádném případě nepoužívat hrubou sílu, nebouchat po zámku/podlaze kladivem ani žádným železným předmětem. Maximálně se může použít pryžové kladivo, ale i jím je třeba tlouct po zámku/podlaze mírně a nevyužívat hrubou sílu.

Upozorňujeme, že takový defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávným použitím samonivelačního potěru
B - špatnou montáží v rozporu s návodem na SPC.


Důrazně upozorňujeme při demontáži se lamely nesmí zvedat na krátké straně, ale jen vodorovně vysouvat.


Námi doporučené samonivelační produkty.


Potřebné nářadí pro pokládku:
gumové kladívko, montážní dorážecí blok pro doklepávání a odlamovací nůž (případně jinou řezačku na podlahy).


Návod na montáž - SPC Optimal

1 - Začněte napojením dlhší strany lamely (pod uhlom)

2 - Posuňte lamelu dokud se nedotkne kratší strany druhé lamely

3 - Jemně pusťte lamelu

4 - Zatlačte palcem na oba konce kratší strany

5 - Tiskněte dokud neuslyšíte "klik"

6 - Lamely jsou nyní uzamčeny


Návod na demontáž - SPC Optimal

1 - Vždy začněte demontáž na delší straně

2 - Chyťte lamelu oběma rukama a jemně zvedejte pokud se lamela neoddělí

3 - Položte lamely jemně na zem

4 - Pro oddělení kratších stran, posunujte lamely v opačném směru

5 - Jemně stlačte lamelu během vysouvání

6 - Pokračujte, dokud lamely nejsou zcela odděleny


video s pokynmi


Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.Montážny postup plotového systému Woodlook Full Frame

Krok číslo 1. Předvrtejte si otvory do bočního U-profilu o průměru vrtáku 6 mm. (Do bočních U-profilů je nutno použít minimálně 2 kusy z dodaných šroubů – na začátek a konec bočního U-profilu, resp. cca 50 mm od konců profilů). Následně přiložte boční U-profil na svislou stranu zdi a dejte jej do roviny s vodováhou. Na zdi vyznačte body uchycení bočního U-profilu. V místech vyznačených bodů vyvrtejte 100 mm hluboké otvory s vrtákem průměru 8 mm. Následně do vyvrtaných otvorů vložte dodané rámové hmoždinky 8*100 mm. Přiložte boční U-profil a zašroubujte ho příslušným šroubem (viz. foto).

Krok číslo 2. Krycí U-profil (shodný pro spodní i vrchní část) přiložte na spodní část (viz. foto). Tento spodní krycí U-profil zatím nešroubujte. Před vložením první plotové desky Woodlook, U-profil dočasně zajistěte proti posunu.

Krok číslo 3. Do připraveného rámu (2x boční U-profil přišroubovaný a 1x vypodložený krycí/spodní U-profil) zasuňte první Woodlook profil až po stěnu spodního krycího U-profilu. Potom na obou stranách spodního krycího U-profilu předvrtejte vrtákem o průměru 3mm otvory tak, aby procházely přes oba U-profily (boční i krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hluboký max.20 mm (neprovrtat celou konstrukci vyskládaného rámu skrz). Následně do předvrtaných otvorů přišroubujte dodané šrouby o Rozměry e 4,2*19 mm. Po přišroubování obou stran spodního profilu odstraňte dočasné podložení spodního krycího U-profilu.

Krok číslo 4. Pokračujte vložením potřebného počtu plotových profilů Woodlook

Krok číslo 5. Po vložení posledního plotového profilu Woodlook umístěte vrchní krycí U-profil.

Krok číslo 6. Na obou stranách vrchního krycího U-profilu předvrtejte vrtákem o průměru 3mm otvory tak, aby procházely přes oba U-profily (boční i krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hluboký max.20 mm (neprovrtat celou konstrukci vyskládaného rámu skrz). Následně do předvrtaných otvorů přišroubujte dodané šrouby o Rozměry e 4,2*19 mm.Konečný vzhled plotového systému Woodlook Full Frame

Potřebné nářadí: příklepová vrtačka, vodováha, tužka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betonu Ø8 mm, šroubovák, bit PH2 a PZ3, lepící páska 3M

Poznámky: Maximální šířka plotového pole u daného systému bez dodatečné zpevňující konstrukce je 1,8m. V případě zvýšené vůle mezi plotovým profilem Woodlook a bočním U-profilem doporučujeme nalepit na vnitřní strany U-profilu lepicí pásku 3M. Dodavatel nenese odpovědnost za systém v případě změny montážního postupu provedeného zákazníkem. V případě poškození (poškrábání) barvy na šroubu nebo U-profile, je možné použít k opravě permanentní fix příslušné barvy.

Montážny postup plotového systému Woodlook Half Frame

Krok číslo 1. Předvrtají si otvory do bočního U-profilu o průměru vrtáku 6 mm. (Do bočních U-profilů je nutno použít minimálně 2 kusy z dodaných šroubů – na začátek a konec bočního U-profilu, resp. cca 50 mm od konců profilů). Následně přiložte boční U-profil na svislou stranu zdi a dejte jej do roviny s vodováhou. Na zdi vyznačte body uchycení bočního U-profilu. V místech vyznačených bodů vyvrtejte 100 mm hluboké otvory s vrtákem průměru 8 mm. Následně do vyvrtaných otvorů vložte dodané rámové hmoždinky 8*100 mm. Přiložte boční U-profil a zašroubujte ho příslušným šroubem (viz. foto).

Krok číslo 2. Do připravených bočních U-profilů zasuňte první plotový profil Woodlook, který si vypodložte v požadované výšce. Následně na obou bočních U-profilech předvrtejte vrtákem o průměru 3mm otvory tak, aby procházely přes plotový profil Woodlook. Otvor bude hluboký max.19 mm (neprovrtat celou konstrukci skrz). Následně do předvrtaných otvorů přišroubujte dodané šrouby o Rozměry e 4,2*19 mm. Po přišroubování obou stran odstraňte dočasné podložení plotového profilu.

Krok číslo 3. Pokračujte vložením potřebného počtu plotových profilů Woodlook (viz. foto).

Krok číslo 4. Na obou bočních U-profilech předvrtejte vrtákem o průměru 3mm otvory tak, aby procházely přes poslední plotový profil Woodlook. Otvor bude hluboký max.19 mm (neprovrtat celou konstrukci skrz). Následně do předvrtaných otvorů přišroubujte dodané šrouby o rozměry 4,2*19 mm.Konečný vzhled plotového systému Woodlook Half Frame

A - Bez úpravy vrchní plotové desky.

B - Pro dosažení rovného ukončení vrchní plotové desky (bez perodrážky) lze upravit Woodlook plotovou desku odříznutím perodrážky a komůrky, přičemž se nám změní celková šířka plotové desky ze 16 cm na 12,5 cm.Potřebné nářadí: příklepová vrtačka, vodováha, tužka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betonu Ø8 mm, šroubovák, bit PH2 a PZ3, lepící páska 3M

Poznámky: Maximální šířka plotového pole u daného systému bez dodatečné zpevňující konstrukce je 1,8m. V případě zvýšené vůle mezi plotovým profilem Woodlook a bočním U-profilem doporučujeme nalepit na vnitřní strany U-profilu lepicí pásku 3M. Dodavatel nenese odpovědnost za systém v případě změny montážního postupu provedeného zákazníkem. V případě poškození (poškrábání) barvy na šroubu nebo U-profile, je možné použít k opravě permanentní fix příslušné barvy.